• Adresa : Miloša Crnjanskog 40, 26229 Pločica, Srbija
  • +381/63/741-56-57 Ljiljana, +381/63/8-270-734 Dragan
  • info@rasadniktilija.com


          ProizvodiBuseni trave
Lišćari
Magnolia
Četinari
Polegli četinari
 
Šiblje
Puzavice
Ukrasne trave
Ruže
Ograde
         
Uređenje dvorišta